• ARZENSİS MÜHENDİSLİK
  • |
  • THERMAX TÜRKİYE YETKİLİ BAYİ

THERMAX ABSORBSİYONLU CHILLER

Thermax, absorpsiyonlu soğutma ve ısıtma sistemlerinde sektördeki lider firmalardan biridir. Thermax soğutma grupları, endüstriyel soğutma, iklimlendirme, proses soğutma ve ısıtma için dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Absorpsiyonlu soğutma ve ısıtma sistemi, buhar, sıcak su, termik akışkan, egzoz gazları ve diğer yakıtlardan kaynaklanan atık ısıyı kullanan geniş bir soğutma grubu yelpazesi sunar.

Thermax, dünyanın önde gelen absorpsiyonlu soğutucu üreticilerindendir. Sürekli artan enerji talebi ile absorpsiyonlu soğutucular, geleneksel soğutma çözümlerine uygun alternatiflerdir. Thermax, konfor soğutmasından proses soğutmasına kadar çok çeşitli endüstriyel uygulamalara hitap eden yüksek COP absorpsiyonlu soğutma grupları üretmektedir. Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize soğutma için enerji tüketimini azaltmada yardımcı oluyoruz.

Tek etkili absorbsiyonlu chiller: Absorbsiyonlu chillerler atık buhar, baca gazı ve sıcak su enerjilerinin bulunduğu işletmeler için en uygun sistemdir. Bu sistemler doğalgazın çok ucuz olduğu ülkelerde ise direkt yanmalı absorbsiyonlu chiller olarak kullanılmaktadır. Yükselen elektrik maliyetleri ile birlikte endüstriyel tesislerde ihtiyacın karşılanması için doğalgazlı güç santrallerinin kurulumu yaygınlaştı. Doğalgaz güç santrallerinden çıkan atık ısı ile, kış aylarında ısıtma veya proses ısıtma suyu, yaz aylarında ise proses soğutma suyu veya merkezi klima için gerekli olan soğuk su ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu sistemlerin genel adı trijenerasyon santralleridir. Trijenerasyon uygulamalarında elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlara göre karşılanabilmektedir.

Tek etkili absorbsiyonlu soğutma sistemi, elektrik üreten enerji santralinden elde edilen atık enerji ile çalışmaktadır.80-90°C sıcaklıkta ve yeterli debideki su ile, absorber’dan çözelti pompası tarafından jeneratöre basılan %55 oranındaki(yaklaşık 1,6 gr/cm3 yoğunluktaki) zayıf LiBr çözeltisi ısıtılmakta ve çözelti içerisindeki soğutucu akışkan olan su buharlaştırılarak ayrıştırılmaktadır. Ayrışan soğutucu akışkan su buharı, kondensere gitmektedir. Diğer taraftan jeneratördeki yoğun çözelti, ısı değiştiriciden geçirilerek absorbere gönderilmektedir. Kondensere giden soğutucu akışkan suyun buharı, burada soğutma kulesinden ilk önce absorbere, oradan kondensere(bazı sistemlerden önce kondensere sonra absorbere) gelen soğutma kulesi suyu ile yoğuşmaktadır. Yoğuşan soğutucu akışkan, düşük basınçtaki evaporatöre gelmektedir. Evaporatöre gelen saf su basınç farkı ile soğumaktadır. Evaporatördeki bu soğumuş su, akışkan su pompası ile nozullardan pulvarize edilerek soğutma işlemini gerçekleştirmektedir.

Tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin COP değerleri 0,80 - 0,90 aralığındadır. Bunlar kojenerasyon tesislerinde kullanılabilme olasılığı en yüksek tiplerdir. Bu sistemlerde iki türlü akışkan kullanılmaktadır.

Düşük basınçlı buhar: Tek etkili absorbsiyonlu su soğutma sistemlerinde jeneratör buhar giriş basıncı 150 kPa (1,5 bar) - 450 kPa (4,5 bar) aralığında olmalıdır.

Sıcak su: Tek etkili absorbsiyonlu su soğutma sistemlerinde jeneratör su giriş sıcaklığı 80°C - 135°C aralığında olmalıdır.