Hizmet Kapsamımız

 • İhale mühendislik hizmetleri
 • Konsept Tasarım
 • Teknik Şartname Hazırlanması
 • İdari Şartname Hazırlanması
 • Sözleşme Hazırlanması
 • Toplam İhale Paketi Hazırlanması
 • Temel Mühendislik ve Detay Mühendislik Hizmetleri
 • Tek hat şemalarının oluşturulması
 • P&ID şemalarının oluşturulması
 • Yerleşim Planlarının oluşturulması
 • Kısa devre hesapları
 • Ürün seçim hizmetleri
 • Enstrümantasyon
 • Otomasyon ve Çalışma senaryolarının oluşturulması
 • Müşterilerimiz için Due Diligence Raporu Hazırlanması
 • Finansal Fizibilete Raporları
 • Teknik Fizibilete Raporları

Hizmet Alanlarımız

 • Biyogaz santralleri
 • Biyokütle santralleri
 • Kombine çevrim santralleri
 • Atık ısı geri kazanımı elektrik üretim santralleri
 • Güneş enerji santralleri