Hizmet Kapsamımız

  • Enerji santrallerinde kontrol sistemlerinin, senkronizasyon sistemlerinin tasarımı projelendirilmesi ve yazılım hizmetleri
  • Enerji santrallerinin Tedaş Teiaş gibi kurumlarla entegrasyonunu güç kalitesi analizini yapan izleme sistemleri kurulumları
  • İşletmelerde bulunan buhar sıcak su kızgın yağ kazanlarının kontrol ve otomasyon panoları
  • Kazan ve chiller verimlilik izleme sistemleri
  • Jeneratör yakıt otomasyon sistemleri